Markiser – ett fördelaktigt solskydd

Hur länge har vi egentligen använt markiser? Det sägs att romarna hade en idé om att skaffa sig skydd mot den stekande solen och där man lät slavarna hålla upp stora tygskynken framför solen. Huruvida detta kan räknas som en föregångare till dagens markiser eller inte; det låter vi vara osagt – men klart står i allafall att 1970-talet innebär en revolution för solskyddet i fråga i de svenska hemmen.

Plötsligt var det var mans sak och något som skulle sitta på varje villaägares hem – en markis var lösningen för skugga oavsett vilket typ av hus det handlade om eller vart i landet huset i fråga låg.

Sjuttiotalet innebar startskottet och där man sedan dess sett att markiser kommit sjunka i popularitet – för att nu ta ny fart igen. Fler husägare väljer nämligen denna lösning och vi anser att man gör det av goda skäl. Några snabba exempel på sådana innan vi fortsätter ser ut som följer:

  • Bättre inomhusklimat. Markiser ger dels skugga under de varmaste sommardagarna och håller huset svalt och skönt. Dels så fungerar de även motsatt och låter värmen stanna kvar inomhus; något som är bra sett till energiförbrukningen (där bör dock en kombination av markis och täta fönster finans för att uppnå största möjliga effekt).
  • Vackrare hus. Markiser ger huset lite extra personlighet och lyx; ett till synes trist och tråkigt hus får ett mer inbjudande intryck genom att montera solskydd på utsidan snarare än att använda invändiga sådana i form av exempelvis persienner.
  • En förlängning av huset. Har man exempelvis en altan i ett läge som ger sol under dagen – något som de flesta husägare, tack vare placeringen av altanen sett till att skaffa sig – så är det inte enbart guld och gröna skogar. Nej, kryper temperaturen upp över trettio grader så är det inte speciellt skönt att sitta där. Likaså om det handlar om att äta frukost eller lunch. En lösning i form av en större markis är här att föredra framför ett permanent tak. Detta då markisen har fördelen som ligger i det uppenbara – den går att veva in- och ut efter hur vädret ser ut.

Varför avstannade då användandet av markiser efter ”guldruschen” på sjuttiotalet? Jo, det var många som ansåg att de inte alls höll vad de lovade och att de lätt dels gick sönder och dels även tappade både form och färg. Det är fortfarande ett viss problem – särskilt om man ser till hård vind, markiser riskerar att slitas av om de är i utfällt läge – men numera så är solskyddet av betydligt bättre kvalitet än vad förr var fallet.

Dessutom så har det kommit ny teknik som väl kommit att implementeras i markiser. Dagens modeller går att styra maskinellt och genom enkla knapptryck på en fjärrkontroll, de är möjliga att styra automatiskt och av vädret. Regnar det eller är mycket sol så åker d in- och ut beroende på det och vid hård vind så dras de inåt. En fördel med den lösningen är även det säkerhetsmässiga. Är du inte hemma så kan dina markiser – genom väderbaserad rörelse – ändå ge illusionen av att ni är hemma; något som avskräcker en potentiell inbrottstjuv.

Nej, vi välkomnar definitivt det uppsving som markisen har fått under senare år. Fördelarna är betydligt fler än de få nackdelar som finns och som man främst ser i form av solblekning, smuts (du måste handtvätta dem emellanåt) samt underhåll i form av smörjning och kontroll av vevaxeln. Du får, liksom allt annat, vara beredd på att lägga ner lite tid på skötsel och underhåll. Det handlar om kanske två- tre timmar per år och det är det verkligen värt sett till vilken återbetalning du får av arbetet du lägger ner.

24 Oct 2016

Välkommen!

Här kan du läsa om solskydd i form av markiser och persienner.