Behöver man tillstånd för att sätta upp markiser?

Vid tillbyggnation och större ombyggnation behövs generellt bygglov. Men behöver man tillstånd för att sätta upp markiser?

Det finns både lagar och lokala bestämmelser som påverkar om och hur du får sätta upp markiser. Vad som reglerar detta beror på om du bor i tätbebyggt område eller inte samt boendeform. 

Bostadsrättsförening – Fråga styrelsen

I en bostadsrättsförening är det stadgarna som påvisar att föreningen har ansvar för bostadens yttersida. Det betyder att det är föreningen som har ansvaret att byta tak, fönster och dränera om de anser att detta behov finns. Därmed har de även rätten att begränsa vilka markiser som medlemmarna får montera upp. Detta förutsatt att de är monterade på väggen. En fristående markis är inte en påverkan på väggen och omfattas inte av samma regelverk.

Kortfattat måste du alltid kontakta styrelsen om du vill montera en markis på fastighetens fasad. Det kan finnas regler om både plats, storlek och nyans. 

Tillfällen då bygglov krävs

Generellt behövs inte bygglov för att sätta upp en markis. Men det finns tillfällen då bygglov krävs innan markiserna monteras upp. Om det sker innan kommunen gett en godkänd ansökan kan allt behöva monteras ner och en straffavgift betalas. 

Finns det reklam på markisen kommer denna räknas som skylt. Det gäller alltså vid logotype, företagsnamn eller slogan. Eftersom det klassas som skylt krävs alltså bygglov. Som företagare kan man därmed sätta upp markis utan bygglov. Men så fort tryck finns där skapas andra regler. Det är däremot godkänt att ha reklamen på framkanten utan att bygglov behöver sökas. 

Är inte markisen självbärande kan även bygglov krävas. Det får alltså inte finnas stödben, staket eller annat som behöver hålla uppe markisen. I detta fall klassas det som tak och är taket över en viss yta måste man ha bygglov. 

Är markisen fast krävs alltid bygglov. Ett exempel är korgmarkiser som är en permanent anordning och påverkar husets utseende och/eller funktion. 

Placeras markiserna vid trafik finns regler som säger att dessa inte får störa trafiken. Dessutom måste renhållningsfordon kunna passera under om man bor i tätbebyggt område. 

Fråga kommunen

För de allra flesta privatpersoner är det inte några problem att sätta upp markiser förutsatt att de inte är permanenta. Det är sällan som det blir några problem för privatpersoner. För företag är det mer att tänka på. Restauranger och butiker behöver ta hänsyn till trafiken och söka bygglov om markiserna ska ha reklamtryck. 

Det bästa är alltid att kontakta den egna kommunen och diskutera frågan med en handläggare. De kan hjälpa till med att visa om bygglov eller andra blanketter behöver skickas in innan arbetet påbörjas.

18 Jan 2020

Välkommen!

Här kan du läsa om solskydd i form av markiser och persienner.